Udlejning af Kirkehavegaard til private

Den 7. februar 2017 besluttede Økonomiudvalget efter indstilling fra Kultur og Idrætsudvalget at Kirkehavegaard og Klatretræet kan udlejes til private arrangementer 15 gange indenfor en periode på 12 måneder.

Udlejningen af Kirkehavegaard og Klatretræet administreres efter denne beslutning. Lokalerne kan således være ledige, men hvis den maksimale kvote af udlejninger er udfyldt, vil de desværre ikke være tilgængelige for udlejning til private arrangementer. Dette skyldes at Allerød Kommune jf. Folkeoplysningsloven skal stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger og at udlejning af lokaler til privatbrug er underlagt offentlig kontrol.

På nuværende tidspunkt er kvoten for privatudlejninger af Kirkehavegaard udnyttet, og der vil derfor ikke blive svaret på henvendelser vedrørende udlejningen af Kirkehavegaard før efter d. 1. august 2019.

Læs mere

Allerød Kommune er røgfri

Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at ryge i kommunale bygninger/matrikler og henviser til skiltningen på indgangsdørene til bl.a. hallerne.

Rygeforbuddet gælder alle! – ansatte, borgere, brugere og pårørende. Reglerne omfatter alle former for rygning, herunder også e-cigaretter og andre typer cigaret-attrapper.

Midlertidlig overnatning i Allerød Kommunes lokaler

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du have en godkendelse fra brandvæsenet.

Det forventes, at du har booket det lokale du ønsker at overnatte i. Bemærk dog, at kommunens lokaler og anlæg ikke kan bookes natten over.

Husk at afbestille alarmen ved overnatning ved at sende en mail til teknikogdrift@alleroed.dk

Jf. 'regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg' skal overnatningen meldes til Nordsjællands Brandvæsen 3 uger inden arrangementet. 

Du kan se mere om, hvordan du ansøger om godkendelse, samt hvilke forhold du skal være opmærksom på i forbindelse med overnatningen ved at klikke her.

Offentliggørelse af foreningernes tilskud samt lån af kommunale lokaler

I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre tilskud og foreningers lån af kommunale lokaler. Læs mere på nedenstående link.

Offentliggørelse af tilskud

Aktiv Fritid 2019

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i Aktiv Fritid, som i år finder sted lørdag den 17. august 2019 fra kl. 9.00 til 13.30.

I kan læse mere om hvordan I tilmelder jeres forening ved at klikke her.

Allerød på X og Tværs

Allerød på X og Tværs er som bekendt på banen igen i 2019 – for 5. år i træk - og vi vil meget gerne have så mange initiativer og foreninger med som muligt til at præge kulturugen, som afvikles i uge 34.

Oplysningsfolderen er pr. 2. maj 2019 udsendt til alle foreninger. Skulle din forening mod forventning ikke havde modtaget den, så kan du finde den ved at klikke her.