Udlejning af Kirkehavegaard til private

Den 7. februar 2017 besluttede Økonomiudvalget efter indstilling fra Kultur og Idrætsudvalget at Kirkehavegaard og Klatretræet kan udlejes til private arrangementer 15 gange indenfor en periode på 12 måneder.

Udlejningen af Kirkehavegaard og Klatretræet administreres efter denne beslutning. Lokalerne kan således være ledige, men hvis den maksimale kvote af udlejninger er udfyldt, vil de desværre ikke være tilgængelige for udlejning til private arrangementer. Dette skyldes at Allerød Kommune jf. Folkeoplysningsloven skal stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger og at udlejning af lokaler til privatbrug er underlagt offentlig kontrol.

På nuværende tidspunkt er kvoten for privatudlejninger af Kirkehavegaard udnyttet, og der vil derfor ikke blive svaret på henvendelser vedrørende udlejningen af Kirkehavegaard før efter d. 1. august 2019.

Læs mere

Allerød Kommune er røgfri

Vi skal gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at ryge i kommunale bygninger/matrikler og henviser til skiltningen på indgangsdørene til bl.a. hallerne.

Rygeforbuddet gælder alle! – ansatte, borgere, brugere og pårørende. Reglerne omfatter alle former for rygning, herunder også e-cigaretter og andre typer cigaret-attrapper.

Midlertidlig overnatning i Allerød Kommunes lokaler

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du have en godkendelse fra brandvæsenet.

Det forventes, at du har booket det lokale du ønsker at overnatte i. Bemærk dog, at kommunens lokaler og anlæg ikke kan bookes natten over.

Husk at afbestille alarmen ved overnatning ved at sende en mail til teknikogdrift@alleroed.dk

Jf. 'regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg' skal overnatningen meldes til Nordsjællands Brandvæsen 3 uger inden arrangementet. 

Du kan se mere om, hvordan du ansøger om godkendelse, samt hvilke forhold du skal være opmærksom på i forbindelse med overnatningen ved at klikke på nedenstående link.

Læs mere

Allerød Fun Cup 2019

Engagerede skoleelever kastede sig i marts 2019 igen over ledelsesdisciplinen coaching, da deres LEDER.forendag forløb blev afsluttet med at kommunens yngste skoleelever blev guidet igennem utallige kidsvolley kampe i Lillerødhallerne. Allerød Fun Cup er en legeplads for sund motion, hvor ambitionen er, at de yngste skoleelever coaches af en LEDER.forendag elev – med fokus på at have det sjovt og arbejde sammen.

LEDER.forendag giver eleverne mulighed for at tilegne sig teoretiske værktøjer og praktisk erfaring inden for bl.a. ledelse, samarbejde, kommunikation og coaching, som skal være med til at gøre dem til bedre kammerater i skolen, bedre kollegaer og ledere i erhvervslivet og potentielle trænere i foreningslivet.

Initiativtager Mogens W. Brolin er meget glad for samarbejdet med skolerne og mellem skolerne og idrætsforeningerne. Under stævnet i marts deltog over 2.000 spillere og LEDER.forendag coaches. Læs mere om stævnet på www.alleroed.funcup.dk og om LEDER.forendag på www.funcup.dk/lederforendag.

Blovstrød Idrætsanlæg Cafeteria

Husk at cafeteriet på Blovstrød Idrætsanlæg skal bookes i Foreningsportalen ved arrangementer i cafeteriet på mere end 10 personer.

Opdatering af din forenings stamdata!

Alle foreninger har modtaget en mail d. 13. marts 2019 vedr. opdatering af foreningens stamdata. 

Da vi fremadrettet udelukkende vil kommunikere gennem Foreningsportalen (Aktiv Allerød), er det meget vigtigt at foreningens stamdata bliver opdateret. Dette indebærer opdatering af:

Foreningens adresse, hoved e-mail, samt evt. hjemmeside og tlf.nr.

Det er foreningens pligt at sørge for at foreningens stamdata i Kommunes Foreningsportal altid er korrekte og opdaterede jf. Folkeoplysningsloven § 33 stk. 5. Du kan som forening ikke selv ændre foreningens navn eller CVR-nummeret, så er disse oplysninger ikke korrekte, bedes du skrive til booking@alleroed.dk

Derudover er det vigtigt at foreningens bestyrelse opdateres. Det er et krav at bestyrelsen skal bestå af minimum 5 personer, heraf en formand, en kasserer og en bookingansvarlig.

Endvidere, skal vi bede om at følgende uploade til Foreningsportalen (også selvom de tidligere er indsendt på mail):

De sidst godkendte (på generalforsamling) vedtægter, som skal være underskrevet af bestyrelsen.

Formandens årsberetning jf. Folkeoplysningsloven § 5 stk. 8

Referat fra sidst afholdte generalforsamling

Tro og love erklæring vedr. børneattester jf. Folkeoplysningsloven § 4 stk. 4. Tro og love erklæring vedr. børneattester skal være underskrevet af foreningens tegningsberettigede.