Åbne fritidsfaciliteter i sommerferien og pulje til sommerferieaktiviteter 2020

Vi er utrolig glade for at kunne meddele alle foreninger i Allerød Kommune at Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at Lynge Idrætsanlæg, Lillerødhallerne, Blovstrød Idrætsanlæg, Blovstrød Svømmehal og Allerød Idrætspark holder åbent i uge 28-32, så I får mulighed for at afvikle sommerferieaktiviteter for jeres medlemmer og øvrige borgere.

Herudover kan vi med glæde meddele, at Kultur- og Idrætsudvalget har afsat en pulje på 150.000 kr. som kan søges til afvikling af sommerferieaktiviteter i uge 28-32. I finder nærmere information om puljen samt ansøgningsskema under fanebladet Blanketter. (Download af wordfil)

Hvad angår booking af tider i Blovstrødhallen, Lillerødhallerne, Blovstrød svømmehal og Allerød Idrætspark i uge 28-32, så vil der være åben for booking af sommerferieaktivitet via Foreningsportalen i fordelingsperiode "Sommerferieaktiviteter 2020" fra mandag d. 22. juni kl. 13.00 efter nedenstående prioriteringsrækkefølge:

  1. Organiserede sommerferieaktiviteter for de 6-17 årige blandt de faste brugere af den pågældende facilitet.
  2. Øvrige organiserede sommerferieaktiviteter for de 6-17 årige.
  3. Organiserede sommerferieaktiviteter rettet mod aldersgruppen 17-25 år
  4. Organiserede sommerferieaktiviteter rettet mod aldersgruppen 25+


Ved ansøgning om tid skal der i kommentarer (flaget) angives hvilken aldersgruppe aktiviteten er for.Har I spørgsmål bedes I skrive til booking@alleroed.dk

Som konsekvens af ovenstående beslutning af Kultur- og Idrætsudvalget er det nødvendigt at sæsontider, der er booket fra 6. juli til 9. august genansøges.
Dette for at få optimal udnyttelse af de åbne faciliteter i sommerferien og med bagrund i covid-19, der stiller særlige krav til drift af kommunens faciliteter i sommerferien.

En samlet oversigt over sommeraktiviteter finder du på facebooksiden Mit Allerød


Idræt & Folkeoplysning