TrygFonden åbner millionpuljer til udsatte og sårbare under coronakrisen

50 mio. kr. skal hjælpe samfundets mest sårbare og udsatte under coronakrisen

Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Både de mest udsatte og sårbare, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de eksempelvis er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem. TrygFonden afsætter nu 50 mio. kr. i akut hjælp til de mange foreninger og organisationer, der arbejder for at øge trygheden for netop disse målgrupper.

Under coronakrisen har en stor gruppe af sårbare og udsatte – både på arbejdsmarkedet og i særdeleshed uden for arbejdsmarkedet – ikke mulighed for at få tilstrækkelig hjælp eller være en del af vigtige fællesskaber, som de har brug for. Flere fremhæver, at udfordringerne også rammer grupper, som ikke normalt er at betegne som udsatte, men som i denne tid oplever særlige bekymringer fx på grund af et liv med kronisk sygdom, ensomhed, social isolation eller mentale udfordringer.

For at afbøde og afhjælpe nogle af disse svære udfordringer, har TrygFonden nu afsat 50 mio. kr. fordelt på to puljer på henholdsvis 30 og 20 mio. kr.
Der etableres en social akutpulje på 30 mio. kr., der kan ansøges fra i dag af de organisationer, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe dem, der er særligt hårdt ramt i denne tid.

Den anden pulje på 20 mio. kr. er øremærket virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel. Puljen etableres i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og består i, at TrygFonden garanterer for lån i virksomhedens sædvanlige pengeinstitut.
Der arbejdes i øjeblikket på den konkrete udmøntning af ordningen.

Midler kan bevilges inden for få dage
Den sociale akutpulje på 30 mio. kr. kan søges via www.tryghed.dk - og TrygFonden bestræber sig på at kunne give svar på ansøgningen inden for tre hverdage, så midlerne hurtigst muligt kan komme ud og gøre gavn.
- Det er nu og her, der er brug for hjælp. Derfor forventer vi også at kunne give svar på ansøgninger inden for få dage. Usikkerheden, uvisheden og ikke mindst det manglende sociale liv rammer nogle grupper særdeles hårdt. Det kan landets mange organisationer og mindre lokale foreninger gøre noget ved. Vi håber derfor, de vil gøre brug af akutpuljen, så vi sammen kan få midlerne hurtigt ud at leve til gavn for de mest udsatte, siger Rie Odsbjerg Werner, direktør for TrygFonden.

Del budskabet
Vi håber derfor, at I vil hjælpe os med at sprede budskabet til alle de relevante organisationer, foreninger og andre tilbud i jeres kommune, som kunne være relevante og være interesseret i muligheden for at søge puljen.


Kort om TrygFondens sociale akutpulje

• TrygFondens sociale akutpulje er målrettet særligt sårbare målgrupper, rådgivning til alle med behov samt redskaber til at bevare fællesskaber og kontakt i en tid, hvor man ikke kan være fysisk sammen. Indsatserne kan også omfatte rekruttering eller opkvalificering af frivillige.
• Allerede etablerede organisationer, som har kapacitet til at give en konkret hjælp til de mennesker, der lige nu har særlige behov for støtte som følge af coronasmitten i Danmark, kan søge. Det gælder både større og mindre organisationer.
• Der er ingen faste kriterier for størrelse og rækkevidde af de forskellige indsatser, men der lægges vægt på, at midlerne kommer målgrupperne direkte til gavn her og nu.
• Der kan opnås støtte til både landsdækkende og regionale/lokale indsatser.
• Der kan ansøges i perioden 1. april 2020, og indtil alle midler er udmøntet – eller senest 1. juni 2020.
• Der er ikke noget loft for, hvor stort et beløb der kan søges om – eller en minimumsgrænse for, hvor lille et ansøgt beløb kan være.
• Akutpuljen kan ikke søges af privatpersoner og kommercielle og politiske aktører.

Kort om den socialøkonomiske pulje

• Virksomheder med socialt ansvar som bærende element i deres forretningsmodel
• Garanti for lån i virksomhedens normale pengeinstitut
• Puljen skal hjælpe virksomheder som ikke kan gøre brug af de øvrige virksomhedsordninger der er etableret i forbindelse med Covid-19

Læs mere om, hvordan midlerne ansøges her.